Parafia rzymskokatolicka w Skroniowie

KANCELARIA PARAFIALNA


DO KANCELARII PARAFIALNEJ ZAPRASZAM W DNI POWSZEDNIE

- proszę zgłaszać się w zakrystii bezpośrednio po Mszach św.

Msze św. w dni powszednie: w poniedziałek o godz. 08.00, od wtorku do soboty o godz. 18.00.

Ponieważ sporadycznie mogą zdarzyć się zmiany godzin odprawiania Mszy św. w dni powszednie, dlatego upewnij się jeszcze na stronie INTENCJE.


Dokumenty potrzebne
do udzielania sakramentów świętych
i katolickiego pogrzebu


CHRZEST

- akt urodzenia dziecka z USC;
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli odbył się poza naszą parafią);
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, data urodzenia);
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia tej godności (chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania).   

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

- metryka chrztu dziecka (jeśli chrzest był poza naszą parafią).

BIERZMOWANIE

- metryka chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią);
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
- w przypadku osób starszych, świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

MAŁŻEŃSTWO

- aktualne metryki chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz;
- świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu w metryce chrztu);
- dowody osobiste;
- ostatnie świadectwo katechizacji;
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
- "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" wydane przez Urząd Stanu Cywilnego.
UWAGA: Z wyżej wymienionymi dokumentami zgłaszamy się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem.

POGRZEB KATOLICKI

• karta zgonu,
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentów pokuty i namaszczenia chorych (wystawia je kapelan szpitala jeśli zgon nastąpił w szpitalu, lub ksiądz, który udzielił wymienionych sakramentów).


UWAGA !

Jeśli chcemy cokolwiek z wyżej wymienionych spraw załatwić w innej parafii niż ta do której należymy, to czynimy to zawsze za zgodą własnego proboszcza.